София, България
office@kriminist.com

Стъпка 2

Браво!

Използва телефонните записи, за да докажеш, че Мила е била вкъщи по време на убийството.

Разследването продължава, като трябва да намерим човека, който е бил на местопрестъплението.

Нашият криминален отдел намери неизвестен отпечатък на мястото, който ще намериш в плика с документи.

! НЕ изпускай уликите в края на страницата !

Кои два документа разкриват идентичността на човека, който е бил на местопрестъплението?


След като си сигурен/на кои два документа показват това, кликни бутона отдолу и провери отговора си, за да продължиш със случая.

Необходимо е да минеш през въпроса и от първа стъпка за допълнителна сигурност. 


Готов/а съм