София, България
office@kriminist.com

Хинтове

Имаш затруднения с играта?
Aко си сигурен/на, че не можеш сам/а да се справиш – продължи напред!

Случай „Елена Бакалска“ Хинтове:

Случай „Архангел“ Хинтове:

Искам да продължа напред!

Случай „Нора Кръстева“ Хинтове: